Kalender

Extra stämma 27 oktober 2022 kl. 19.00 i Torkladan, Tungelsta

Styrelsemöte 28 augusti kl. 18

Årsmöte 19 april 2022 kl. 19.00 i Torkladan, Tungelsta

Arbetsdag 23 april 2022 kl. 9.00

Städdag vid badet 11 juni 2022 kl. 9.00

Facebook