Årsmöte

27 april 2023 – årsmötesprotokoll

Förslag till ny styrelse 2023/2024

Kallelse till årsmöte 19 april 2023 – du ska ha betalt senast 14 april för att ha rösträtt

Val: Ordförande 1 år. ledamot 1 år, 3 st ledamöter 2 år, 4 st suppleanter

Handlingar till årsmötet 2023;

Verksamhetsberättelse,

Årsbokslut 221231,

Underhålls- och förnyelseplan 2023-2027,

Budget 2023,

Budget förslag kopplad till underhålls- och förnyelseplan,

årshjul 2023

fullmakt

Årsmöte 19 april 2023, inbjudan/kallelse kommer inom kort…

Kallelse Årsmöte 2022

Motioner ytterligare en motion nr #10

Resultatrapport

Balansrapport

Budgetförslag

Förslag till medlemsavgiften 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Årshjul

Revisionsberättelse

Årsmötesprotokoll

Facebook