Trivselregler

Vi är många som bor i området, och vi har i styrelsen enats om att vi alla ska följa följande trivselregler;