Styrelsen

Kontakt med styrelsen info@lillahallsattra.se

ordförande Margareta Tärnblom 073-6798801

Kassör Annica Marmlind

Sekreterare

Sammankallande/vatten Jan-Eric Callander 070-628 43 75

Sammankallande/vägar Anna Hellman

suppleant Gustav Holtz

suppleant Björn Borgström

suppleant Joakim Angare

suppleant vakant

revisor Peter Bloch

revisor Rolf Söderqvist

Valberedning Pamella Grenell samt 2 vakanta platser