Styrelsen

Kontakt med styrelsen info@lillahallsattra.se

ordförande Roger Sandberg 070-6758868

Kassör Carin Nordlander

Sekreterare Maggan Tärnblom 073-6798801

Sammankallande/vatten Jan-Eric Callander 070-628 43 75

Sammankallande/vägar Anna Hellman

suppleant Gustav Holtz

suppleant Björn Borgström

suppleant Joakim Angare

suppleant Annica Marmlind

revisor Peter Bloch

revisor Rolf Söderqvist

Facebook