Vattenförsörjning

https://usercontent.one/wp/www.lillahallsattra.se/wp-content/uploads/2021/02/va-plan-2020-bilaga-1-va-utbyggnadsplan-i-befintlig-bebyggelse-remiss.pdf?media=1708954720

Vattenförsörjningen

kommer från två källor. Dels huvudkällan, som är en artersisk källa belägen vid infartsvägen, som förser den största elen av området med vatten och dels en borrad brunn på Kampkärrshöjden, med vattenmagasin och pumpstation som förser Kampkärrshöjden med vatten.

Vattentillgången har varit god under många år, efter den torra sommaren 2018 har grundvattenivån i källan flera gånger varit kritiskt låg.

Vi är flera som bor permanent, därför bör vi hushålla med att vattna gräsmattor, tvätta bilar och att fylla olika vattenbassänger. Vi rekommenderar att man beställer vatten till sitt utomhus-SPA el. liknande.

Vattenprover tas fyra gånger per år på dricksvattnet och en gång per år på badvatten.

Föreningens regler kring vattenförsörjningen

https://usercontent.one/wp/www.lillahallsattra.se/wp-content/uploads/2020/07/Skanning_20190612-2.pdf?media=1708954720