Våra vägar

Snökäppar är vertikala vägledningsanordningar som främjar vägsäkerhet och underlättar vinterunderhåll av vägar. De markerar vägar under vintertid och är särskilt viktiga för väghållare som utför oumbärligt vinterunderhåll.

Riktlinjer för vinterväghållning

I Lilla Hållsättra har vi sedan många år haft som princip att plogning utföres vid ca 5 cm snödjup. Vid pågående snöfall brukar man vänta tills snöfallet avtar/upphör om det inte vräker ner då man får ploga fler gånger.

Sandning utföres vid halka eller befarad halka. Det är ju inte givet att vägen är hal för att den är vit. Vid låga temperaturer brukar det inte vara särskilt halt. Sandlådorna är till för att medlemmarna och andra trafikanter skall kunna hjälpa sej själv då akut halka uppstår.

Blåa max 30 km/h skyltar innebär att du får köra i 50, men det finns åtgärder på vägen som innebär att 30 km/h är en lämplig hastighet…oftast då i form av fartgupp och liknande! 

Vi möts på mötesplatserna som är markerade, våra vägar är smala och dikeskanterna är svaga

Facebook