Ägarbyte

Flytt In eller Ut /      

Flyttar du ut? Har du sålt din fastighet? Har du köpt en fastighet i Lilla Hållsättra samfällighetsförening?

Vid ägarbyte ar både säljare och köpare skyldiga att dokumentera överlåtelsen till Lilla Hållsättra samfällighets styrelse. Varje fastighet i Lilla Hållsättra samfällighetsförening  är automatiskt medlem och delägare i föreningen med allt som detta innebär, det är en lagstadgad skyldighet.

OBSERVERA att Lilla Hållsättra samfällighetsförening inte automatiskt informeras om ägarbytet.

Vid ägarbyte är det upp till de gamla och nya ägarna att inbördes reglera hur samfällighetsavgiften skall betalas. Oavsett om betalningsskyldigheten har reglerats i köpeavtalet eller inte är det den nya ägaren (den lagfarne ägaren) som är betalningsskyldig gentemot samfälligheten..

Här hittar du några dokument som du har användning för när du säljer eller köper en fastighet inom Lilla Hållsättra samfällighetsförening

Ladda hem dessa och använd dem för information, för utflyttning och för inflyttning.

Fyll i, underteckna och leverera till någon i styrelsen. 

  1. Information om ägarbyte i Lilla Hållsättra samfällighetsföreningen
  2. Blankett för ägarbyte (obligatorisk)