Arbetsdagar 2024

Vi har tre arbetsdagar per år, april – då vi röjer kring vägarna ris, m.m, juni – städar vid badet och i början av oktober röjer utmed vägarna inför vintern.

20 april kl. 9.00 – korsningen Vedahöjden/L:a Hållsättravägen – vi röjer utmed vägarna

8 juni kl. 9.00 -vid badet – vi rensar och röjer vid badet

5 oktober -korsningen Vedahöjden/L:a Hållsättravägen