Arbetsdagar

Vi har tre arbetsdagar per år, april – då vi röjer kring vägarna ris, m.m, juni – städar vid badet och i början av oktober röjer utmed vägarna inför vintern

Arbetsdag 11 juni kl. 9.00 vid badet

Facebook