Medlemsavgiften

Medlemsavgiften betalas i två omgångar per år.

Första delbetalning skall vara inbetald till sista mars och slutbetalningen sista augusti.

Förutom grundandelarna som för närvarande är 4700kr/år, läggs 10% på för permanentboende och ytterligare 10% för de fastigheter vilka är anslutna till den del av vattenledningsnätet som är igång hela året.

Facebook