Nyheter

Trevlig 2:a advent

26 nov 2022 Nytt beslut!

Påminnelser till fastighetsägare som ännu inte betalt årets avgift har skickats ut, betalning omgående och har betalning inte inkommit inom 9 dagar skickas ärendet vidaret ttill Kronofogden.

Nya fakturor dvs. de som inte får påminnelser har 20 dagar på sig att betala/Styrelsen

Om medlem inte betalar  

Om uttaxering sker på rätt sätt och en medlem inte betalar kan styrelsen vända sig till kronofogdemyndigheten för utmätning i medlemmens fastighet. Uttaxeringen med en korrekt debiteringslängd har då samma status som en lagakraftvunnen dom och föreningens fordran har högre prioritet än fordringar med pantbrev som säkerhet.

12 nov – OBS!!! Just nu har vi många obetalda medlemsavgifter, som skulle vara betalda 31 augusti 2022

Rutiner för obetalda avgifter till L:a Hållsättra Samfällighetsförening

Vi beslutade att följande ordning gäller;

1. Faktura med påminnelse skickas ut 1 vecka efter förfallodagen.

2. 31 dagar efter att påminnelsen skickats ut, går ärendet till Inkassogram

12 nov 2022 inspektionsrapport Södertörns miljö&hälsoskyddsförbund

9 nov 2022 felanmälan sker på felanmalan@lillahallsattra.se ENDAST DÄR!

8 nov 2022 länk till protokoll extra stämma 27 oktober sid 1 och sid 2

8 nov 2022 – länk till Facebook, styrelsens officiella sida

1 nov 2022 – ledningsröjning med start v. 46, utmed ledningsgator från Pipartorpet – Vattenfall

OBS!!! 1 nov 2022

Nu inget vatten på Vedahöjden, felsökning pågår…., en stamledning vid Hållsättra gård avgrävd. Åter vatten på Vedahöjden nu… Tyvärr har vi nu upptäckt att en del fastigheter närmast gården fortfarande saknar vatten, åtgärdas under onsdagen

Besöksstatistik på hemsidan från 15 oktober – idag…

22-10-25 – rösträtt på extrastämman ; de medlemmar som betalt HELA årsavgiften har rätt att rösta på stämman, ej fullbetalande medlemmar har rätt att närvara men har INGEN rösträtt

22-10-25 – extern revision

22-10-24

Förslag ny styrelse

22-10-15

Då den förra Facebook-sidan inte var publicerad för alla medlemmar, samt att adm. inte lämnar över eller avslutar sidan, gäller följande sida som föreningens officiella sida med aktuell information från styrelsen

https://www.facebook.com/groups/5077890348977490

22-10-13

Fullmakt – kan du inte närvara på föreningsstämman, men vill rösta kan du lämna fullmakt. Du kan skriva ut den här. Alla kommer också att få den i sin brevlåda i området

22-10-07

22-10-07 När får man elda? Eldningsveckor

På våren får du elda under vecka 15 och 16 med föregående lördag och söndag, samt under valborgsmässoafton. På hösten får du elda under vecka 41 och 42 med föregående lördag och söndag. Bestämmelsen gäller likadant i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

22-10-03

Sommarvattnet stängs av i månadsskiftet oktober/november lite beroende på väder och temperatur

22-09-29

Per på Sofielund hälsar, att vill man hämta ris och ved på markerna där man fällt skog är det okej och gratis

22-09-29

OBS! OBS! Ny kallelse och nytt datum här

22-09-22

Kallelse till extra stämma se här

22-09-18

VATTEN; Det senaste dygnet fredag 11.00- lördag 11.00 har det enligt mätarna gått åt

Digitala mätaren 12,8 m3  Mekaniska mätaren 13,5 m3

JC

2022-09-13

Medlemmar – många undrar vad som händer i föreningen nu, vi kommer återkomma med information när vi vet hur vi fortsättningsvis ska agera

2022-09-09

Vi tackar ordförande, kassör och väg/vattenansvarig, och ytterligare två suppleanter för den tid de utfört sina uppdrag i föreningen.

2022-09-05

På vår parkering för badgäster växer Parkslide, det är en invasiv växt som ska bekämpas. Det är anmält och kommer att hanteras av experter.

2022-08-29

Arbetsdag 8 oktober 2022INSTÄLLD!!!!!!

kl. 9 badplatsparkeringen i korsningen Vedahöjden/L:a Hållsättravägen

2022-08-19

Hejsan alla medlemmar, vi hoppas Sommaren varit till belåtenhet.Innan slutet av månaden börjar vi med att hyvla vägen. Detta för att blanda om materialet i vägbanan och för att forma vägen korrekt så vi får en bra grund för vidare vård av vägen samt en korrekt avrinning och därigenom även få mindre is på vägen till vintern.Efter denna lilla övning med väghyvlingen som utförs på entreprenad kommer vi tillföra mer material på vägbanorna enligt tidigare beslut på Årsmötet. Slitlagret på många delar av vårt vägnät är väldigt eftersatt. Vi kommer att prioritera och endast ta vissa sträckor i år, för att ta resterande kommande år. I samband med att vi lägger grus på vägarna så kommer man tillföra saltbindningsmedel för att behålla gruset på vägen. Efter att vi tillfört nytt grus på utvalda vägdelar kommer vi dammbinda vägnätet med dustex.När exakt i tiden alla delar genomförs kan vi inte informera om i dagsläget men beställningarna och arbetet ligger nu framför oss i tät följd.

Vi vill även påminna om att man givetvis som medlem är välkomna med förslag till förbättring då vi i styrelsen hela tiden arbetar aktivt med att tillföra så mycket nytta som möjligt inom ramen för vår gemensamma ekonomi i samfälligheten. info@lillahallsattra.se är adressen för förslag och motioner samt eventuella andra göromål.

Med vänlig hälsning delar av Styrelsen Lilla Hållsättra Samfällighet

2022-08-12

Tvätta bilen hemma

Det finns ingen lag som förbjuder dig att tvätta bilen hemma på gården. Däremot är det olagligt att släppa ut orenat avloppsvatten i naturen, vilket gör det svårt för dig att tvätta bilen hemma utan att bryta mot lagen. Utsläpp av avloppsvatten regleras i det som kallas Miljöbalken och det är kommunernas uppgift att se till att lagen efterlevs.

Vad som faktiskt gäller kan variera mellan kommuner, men i vissa kommuner kan du få böter om du tvättar bilen hemma på gården eller gatan. Oavsett vad som gäller i din kommun tycker vi att du ska tvätta bilen i en biltvätt eller i en gör-det-själv-hall med hänsyn till miljön. Vi vill undvika att föroreningar hamnar i marken och vattnet.

Trots det sker cirka 15 miljoner biltvättar på gatan varje år. Resultatet blir att cirka 1 000 ton olja och 50 ton tungmetaller hamnar i hav, sjöar och vattendrag. Ämnen som är skadliga för såväl människa som miljö och dessutom svåra för naturen att bryta ner. Om du måste tvätta bilen hemma är en gräsplätt ett bättre alternativ än gatan.

2022-07-02

Onsdag 6 juli kl 09:00 påbörjas reparation av vattenledningen, vattnet kan därför vara avstängt till och från under dagen”. Gäller fortfarande inte området Kampkärr!

2022-06-29

Vatten avstängt 2 juli kl. 10 -18 OBS! Gäller ej området Kampkärr /Vattenansvarig

2022-06-26

Begränsad framkomlighet på Lilla Hållsättravägen 28 – och upp för backen Med början 20 juni kommer Vattenfall att gräva i diket på ena sidan vägen och lägga ned den luftburna elledningen

Idag 11 juni har vi städat, klippt gräset och fixat livbojen vid vårt bad

INFORMATION KRING VATTENSITUATIONEN – klicka på länkenBegränsad framkomlighet på delar av Apeltorpsvägen fr.om. 13 maj,
dikning samt nya massor kommer at läggas påKopplad eller okopplad hund? Här är det som gäller! – Viivilla SE

Nya vattenprover kvartal 1 – 2022 finns under fliken ”Vattenprover”
Att tänka på vid eldning av trädgårdsavfall
Enligt Stor-Stockholms brandförsvar är det endast tillåtet att elda mindre mängder trädgårdsavfall. Sopor, möbler och plast är förbjudet att elda. Läs gärna igenom deras guide för en säker eld i h innan du börjar https://www.storstockholm.brand.se/pa-fritiden/eldning-av-avfall-pa-egen-tomt/


Felanmälan till föreningen – görs till info@lillahallsattra.se eller via telefon (inte via sociala medier)


Nya vattenprover – kvartal 4 – se vatten

Rejäla väggkäppar genom kärret…

.

Rutiner för obetalda avgifter till L:a Hållsättra Samfällighetsförening

Vi beslutade att följande ordning gäller;

1. Faktura med påminnelse skickas ut 1 vecka efter förfallodagen.

2. 31 dagar efter att   påminnelsen skickats ut, går ärendet till Inkassogram

Nyhetsbrev Grannsamverkan klicka på det understrukna

Nu är informationstavlan på plats

Stölder – många stölder på Södertörn nu, mest på natten

Nyhetsbrev våren 2021 – klicka på länken

Timmarbilar

NYHET, NYHET! Nu kan du maila till styrelsen, gå till sidan med Styrelsen. Klicka på respektive styrelserepresentant med understrykning, du kommer till en länk som är mail till styrelsen info@lillahallsattra.se Vi svarar så fort vi kan…../Styrelsen

Medlemssida – inom kort lanseras en medlemssida med inloggning, ni får lösenord via fakturan

Nyhetsbrev november 2020, inom kort får samtliga fastighetsägare ett nyhetsbrev från styrelsen med post

Avverkningar i närområdet – bifogar en karta över avverkningarna

Har du godkänt avlopp?

https://avloppsguiden.se/wp-content/uploads/2018/06/avloppsguidenchecklistaavloppv2.pdf

När får man elda? Eldningsveckor

På våren får du elda under vecka 15 och 16 med föregående lördag och söndag, samt under valborgsmässoafton. På hösten får du elda under vecka 41 och 42 med föregående lördag och söndag. Bestämmelsen gäller likadant i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Hundägare – många hundar i vårt område, men snälla om den skiter utanför en tomt, ta med dig skiten eller se till att det hamnar i diket.

https://www.smohf.se/amnesomraden/avfall-atervinning/eldning/

Förbudet att elda avfall gäller både företag och privatpersoner. Orsaken till förbudet är att undvika spridning av skadliga ämnen och störningar på omgivningen. Förbränning i öppen eld och i vanliga kaminer och pannor är ofullständig, vilket ger utsläpp av skadliga föroreningar till luften och röklukt. Därför är det förbjudet elda avfall i dessa.

Eldning av avfall ska bara ske i en anläggning som har tillstånd att elda avfall, dvs avfallsförbränningsanläggningar med modern rökgasrening där energin från avfallet omvandlas till el eller fjärrvärme.

Otillåten eldning

Det är ett miljöbrott att elda avfall utan tillstånd. Vid fällande dom kan du få böter eller fängelse i högst två år.

//–>

Facebook