Nyheter

10 juni 2024 OBS! OBS! Fysiska mötet med Haninge kommun inställt , vill du vara med på ett digitalt möte och har anmält dig har du fått ett personligt meddelande

Hej X, du har anmält dig till möte om vattentjänstplan Hållsättra och Väländan i morgon. Tyvärr behöver vi ställa in det fysiska mötet pga få anmälningar. Vi kommer istället ordna ett digitalt möte i morgon 11 juni kl 17 som du kan vara med på om vi får din mailadress. Alternativt så ringer vi upp dig i veckan för att se vad du har för funderingar. Mvh Malin Qviberg, VA-avdelningen Haninge kommun

9 juni Vattenförbrukning för v. 22 och v. 23

8 juni Arbetsdag – vi har snyggat till vid badet samt utanför förrådet. Vi hälsade en del nya medlemmar välkomna till gemenskapen.

Arbetsdag 8 juni 2024

7 juni 2024 Dammbindning kommer att ske veckan före midsommar

2 juni 2024

30 maj 2024

Möte 11 juni 2024 med Haninge kommun angående ny vattentjänstplan. För att delta måste man anmäla sig, läs mer

29 maj 2024 OBS!OBS! Grusningen börjar redan imorgon torsdag 30 maj, vissa hinder kan uppstå då grusbilen ska tippa…

28 maj 2024

Information från Haninge kommun ang. samråd kring nya vattentjänstlagen Läs mer...

26 maj 2024 Nyhetsbrev – vad har hänt och vad kommer att ske inom kort…. läs här!

23 maj 2024 Vattenförbrukningen timme för timme helgen som var

22 maj 2024 Kommunen har presenterat ett förslag på nya Vattentjänstlagen för samtliga föreningar i vår närhet , mer info kommer. Här kommer förslaget

17 maj 2024 TIPS! i grilltider ladda ner appen Brandrisk ute

17 maj 2024

OBS! OBS! Vi ser en väldigt större vattenförbrukning nu, kolla gärna ev. läckor och framför allt var sparsam med vattning

14/5-15/5  18,5 m3   15/5- 16/5  18,5

16/5-17/5  30 m3  17/5 -18/5 39m3

14 maj 2024 Årsmötesprotokollet finns nu under fliken Årsmöte

5 maj 2024 – kl. 9 – ca 12

4 maj 2024

Hej alla medlemmar i Lilla Hållsättra!

Med kort varsel vill vi fråga om någon har möjlighet att hjälpa till att samla ihop ris i samband med trädfällningen på kampkärrshöjden imorgon från kl.10.00, som tack för att man hjälper till finns det möjlighet att ta med sig ved hem! ☺️

Hälsningar styrelsen genom Ninnie

30 april 2024

Trädfällningen fortsätter fredagen den 3 maj kl. 16 på Kampkärrshöjden – bl.a. ska ett träd tas ned med kranbil, så vissa problem med framkomligheten kan ske under viss tid.

Hej medlemmar!

Idag är våren här på riktigt och vi kommer i em slå på sommarvattnet! Om ni är hemma så ta gärna en koll så ingen kran råkar vara öppen. /Mvh styrelsen

26 april 2024

Ansvar fastighetsägare samt gemensamma ytor i Lilla Hållsättra (se länken, klicka på rubriken)

24 april 2024

Kommande helg 27 -28 april 2024 kommer trädfällning att ske på Kampkärrshöjden samt på Apeltorpsvägen. Viss påverkan på trafiken kan ske. /Styrelsen

13 april 2024 – påminner ARBETSDAG 20 april 2024 kl. 9.00 badplatsparkeringen

9 april 2024

NYA GRANNAR – vi välkomnar Nicklas Blunck samt Inger Lindberg/Svante Holmberg

6 april 2024

Hundar i naturen

Ta gärna med dig hunden i naturen. Men för att skydda vilda däggdjur och fåglar är kraven på dig som hundägare stora.

Så gör vi allemansrätt

 • Ett bra sätt att göra allemansrätt är att ha din hund i koppel, så att vilda djur och hundrädda människor får lugn och ro.  

Fyra tillfällen då du ska koppla din hund

 1. När vilda djur har ungar (1 mars–20 augusti). Då får hunden inte springa lös i skogen. I de allra flesta fall betyder det koppel.  
 2. Nära betande djur.
 3. När ni är i renbetesmarker. 
 4. När ni vistas i nationalparker eller naturreservat 

Naturvårdsverkets tolkning av lagen är att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. Det är bara extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa under tiden den 1 mars till den 20 augusti. I praktiken ska hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel. Ordet ”kopplingstvång” eller ”koppeltvång” finns däremot inte i lagstiftningen, förutom i rennäringslagen som i vissa fall kräver att hundar hålls i band eller instängda.

Lagens syfte är att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar. De marker som lagen syftar på är praktiskt taget all naturmark, även större parker och liknande.

Lag om tillsyn över hundar och katter (2007:1150)

7 april 2024 – ännu saknas medlemsavgifter, nu går påminnelser med påminnelseavgift ut till dessa fastighetsägare

Medlemsavgiften – första delbetalning senast 31 mars 2024

Vi vill påminna om första delbetalningen, vi saknar idag nästan hälften av fastigheternas avgifter. En påminnelse skickas till dessa med en påminnelseavgift på 60 kr, därefter har man några dagar på sig att betala innan ärendet skickas till kronofogden/Styrelsen gm kassören

Glad påsk önskar styrelsen för Lilla Hållsättra samfällighetsförening

Eldningsveckor i Haninge

Vecka 15-16 samt 41-42 med föregående lördag och söndag är det eldningsveckor i Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Det betyder att du i tätbebyggt område får elda torrt trädgårdsavfall under dessa veckor. Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras, i andra hand lämnas till kommunens återvinningscentral.

Trädgårdsavfall eldas. Foto: Mostphotos

Små mängder torrt trädgårdsavfall, som kvistar och grenar, är undantaget från eldningsförbudet och behöver inte anmälas. Förutsättningen är att eldningen inte stör omgivningen (du får inte elda löv, gräs och annat trädgårdsavfall som ger stora mängder rök) och att eldningsförbud inte är utfärdat av brandförsvaret.

Ansvar vid eldning

Du som eldar är ansvarig för att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Hantering och eldning av avfall regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och kommunens renhållningsordning.

Läs mer om eldningsveckor på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund webb

22 mars 2024 – Motion nr 13 och 14 publicerad under Årsmöte

17 mars 2024

Samtliga fastighetsägare borde nu ha fått årsmöteshandlingar samt faktura för första delbetalningen.

Ytterligare 2 motioner har inkommit, publiceras inom kort här på hemsidan

2 mars 2024

Dags att betala första delbetalningen… du som anmält att du vill ha fakturan till din e-mail, nu finns den där

26 februari 2024

ÄGARBYTE

Flytt In eller Ut /      

Flyttar du ut? Har du sålt din fastighet? Har du köpt en fastighet i Lilla Hållsättra samfällighetsförening?

Vid ägarbyte ar både säljare och köpare skyldiga att dokumentera överlåtelsen till Lilla Hållsättra samfällighets styrelse. Varje fastighet i Lilla Hållsättra samfällighetsförening  är automatiskt medlem och delägare i föreningen med allt som detta innebär, det är en lagstadgad skyldighet.

OBSERVERA att Lilla Hållsättra samfällighetsförening inte automatiskt informeras om ägarbytet.

Vid ägarbyte är det upp till de gamla och nya ägarna att inbördes reglera hur samfällighetsavgiften skall betalas. Oavsett om betalningsskyldigheten har reglerats i köpeavtalet eller inte är det den nya ägaren (den lagfarne ägaren) som är betalningsskyldig gentemot samfälligheten..

Här hittar du några dokument som du har användning för när du säljer eller köper en fastighet inom Lilla Hållsättra samfällighetsförening

Ladda hem dessa och använd dem för information, för utflyttning och för inflyttning.

Fyll i, underteckna och leverera till någon i styrelsen. 

 1. Information om ägarbyte i Lilla Hållsättra samfällighetsföreningen
 2. Blankett för ägarbyte (obligatorisk)

22 februari 2024

Årsmöte för Lilla Hållsättra samfällighetsförening den 17 april 2024 kl. 19.00 i Torkladan, Tungelsta….mer info kommer tillsammans med första fakturan

12 februari 2024 – vi önskar få fler e-mail adresser att skicka fakturor via

27 januari 2024 – ett förtydligande, motioner kan bara lämnas som rör föreningens anläggningsbeslut dvs. vägar, vatten och grönområden

26 januari 2024

Medlemmar!

Någonstans på sträckan Lilla Hållsättravägen 22-44 samt Vedahöjden 2 finns en stor vattenläcka med förbrukning på 10 ggr mer än normalt.

Vi har inte hittade någon läcka på stamledningen så bedömt kan läckan vara i någon fastighet.

Vi ber framförallt boende på sagda nummer att kontrollera extra sina utkastare och kopplingar.

Vid misstänkt läcka, kontakta Jan Callander på telefon: 0706284375

Stort tack på förhand!

/Styrelsen

Senaste nytt: Läckan hittad och åtgärdad

18 januari 2024

18 dec 2023

Styrelsen för Lilla Hållsättra samfällighetsförening sänder här ett julbrev till samtliga fastighetsägare och önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

26 november 2023

En styrelse-rutin innefattar blandning av lut till vårt vatten för rening. 200 liter lut-blandning för samfällighetens pumphus blandades i morse.

Runt 50 liter blandning i veckan går till blandaren som doserar ut lösningen och renar vårt vatten. På sommaren betydligt mer.

Den frätande luten kräver god säkert handhavande och noggrann process.

Ack så viktigt, och gott samarbete. 🙏✊️

19 nov 2023

Just nu många vildsvin i anslutning till vårt område, du som hundägare ha koll

5 nov 2023

Sophämtning under vinterhalvåret, hur vi kan underlätta för SRV

https://www.srvatervinning.se/avfallshamtning/sa-staller-du-karlen

Husägaren ansvarar för att ta bort snövallar som plogas upp framför privata infarter.

 • Du som fastighetsägare ansvarar för snö och istappar på taket samt isbildning på trottoaren som orsakats av vatten från stuprännor.
 • Ta bort föremål som är i vägen för plogbilarna på trottoaren exempelvis byggsäckar.
 • Tänk på att snöröja ordentligt fram till din sopbehållare och sanda så att personalen kommer fram till säcken eller kärlet.

24 oktober 2023

Vattenledningarna som inte är ”vintersäkrade” kommer att stängas av kring 1 nov 2023.

26 september 2023

Arbetsdag 7 oktober kl. 9.00 samling vid korsningen L:a Hållsättravägen/Vedahöjden. Grannar/medlemmar alla är välkomna – ta med dig verktyg för att röja sly, ta bort mossa på pumphuset, sätta fast reflexstolpar m.m. Vi bjuder alla som arbetar på kokt korv och dricka

/Styrelsen

23 september 2023

Vad händer om man inte betalar medlemsavgiften?

Medlemsavgiften är tvingande enligt lagen om förvaltning av samfälligheter.

18 september 2023

Vattenförsörjning i Lilla Hållsättra

Styrelsen för Lilla Hållsättra samfällighetsförening vill förtydliga vad som gäller kring vår vattenförsörjning.

Nuvarande vattenledningsnät förser ca 125 fastigheter med vatten, tagna ur två brunnar.

Nätet är uppdelat i två huvudgrenar, där en gren på grund av ledningens djup bara är igång under sommartid, den andra grenen – som ligger på ett något större djup, ej garanterat frostfritt, är även igång vintertid.

Kostnad för drift och normal service ingår i föreningens årsavgift. Kostnader för mer betydande reparationer betalas genom extra utdebitering.

Högst ca 300 liter liter vatten får nyttjas per tomt och dygn. Vid vattenbrist har styrelsen rätt att föreskriva ytterligare begränsningar av vattenuttag. Följs inte styrelsens uppmaningar har de rätt att strypa vattentillförseln.

Utdrag ur ”Dessa ordningsregler antogs på föreningens årsstämma 3 april 1990

13 september 2023 kl. 12.54

Styrelsen har idag varit i kontakt med Haninge kommun;

Hej! Tack för trevligt samtal! Här är länken. Med vänlig hälsning xxx samordnare på Haninge kommuns planavdelning.

V/A hade ingen information att ge. Denna mandattid kommer ingen ny planläggning att ske.

12 september 2023

Styrelsen söker ytterligare information om vad Haninge kommuns beslut att upphäva §281 Planuppdrag Hållsättra-Väländan innebär för våra fastigheter. Återkommer med information/Styrelsen

9 september 2023 – planuppdrag Väländan -Hållsättra

https://www.haninge.se/bygga-trafik-och-miljo/stadsutveckling-planer-och-byggprojekt/detaljplaner/tungelsta/hallsattra-valandan2/?fbclid=IwAR0wyGUzIwRwOHsN6Xn-OF5a2CoUMCwvah7CD4sAiU2ufgkYBG844cIdhyA

8 september 2023

Min grannes vedeldning stör mig. Vad kan jag göra?

I första hand ska du kontakta din granne och tala om att du störs av rök från deras vedeldning. Gör gärna anteckningar om vilka tidpunkter du har störts och under hur lång tid störningen pågick.

Om problemet kvarstår kontakta oss på 08-606 73 00.

Vad får jag elda?

Generellt sett så får du inte elda något avfall enligt miljöbalken. Förbudet gäller alla, både företag och privatpersoner. Det är t.ex. aldrig tillåtet att elda hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller likande material. Under eldningsveckorna får dock grenar, kvistar och annat torrt vedartat trädgårdsavfall eldas.

I områden utanför detaljplan eller samlad bebyggelse (mindre än tio bostadshus) är det även tillåtet att elda små mängder torrt trädgårdsavfall under andra tider. Eldningen får inte innebära olägenhet för människors hälsa eller miljön.

All eldning förutsätter att det inte råder eldningsförbud enligt räddningstjänsten. Om eldningsförbud råder är det tillåtet att elda en vecka efter det att eldningsförbudet har upphört.

eldningsveckor

4 september 2023

Utebliven delbetalning augusti 2023; vi ser nu att en del fastighetsägare ännu inte betalt sin avgift. En påminnelse med påminnelseavgift kommer att skickas ut och man har då 10 dagar på sig att betala. Efter detta skickas ärendet vidare till Kronofogden

29 augusti 2023

Styrelsen var under våren kontakt med vägföreningen som finns vid Vedasjöns utlopp, fortsatt dialog har skett under sommaren. Så sent som i fredags den 25 augusti fick vi besked att trumman är rensad.

22 augusti 2023

Påminnelse: dags att betala omgång två av medlemsavgiften, sista betalningsdag 30 augusti 2023

9 augusti 2023

Träd nära ledning korsningen Kampkärrshöjden/Apeltorpsvägen …anmält till Vattenfall

3 augusti 2023

Runt kl. 10 kommer vattnet stängas av för arbete med att byta en UV-lampa.

2 augusti 2023

Dags att betala delbetalning nr 2 för år 2023, senast sista augusti vill vi ha Din inbetalning/Styrelsen

25 juli 2023

Nyinflyttad?

Vi i styrelsen behöver veta vilka som är nya fastighetsägare i föreningen, skicka uppgifter om fastighetsägare och adress dit post ska skickas, ev. mailadress för faktura och fastighetsbeteckning till info@lillahallsattra.se

Mvh Styrelsen

20 juli 2023

Infarten har idag sladdats och groparna har fyllts på med grus, om vi sänker hastigheten är vi rädda om våra vägar

4 juli 2023

dammbindning sker idag

https://usercontent.one/wp/www.lillahallsattra.se/wp-content/uploads/2023/07/358077768_673759747984129_4795145062394379381_n.mp4?media=1708954720

26 juni 2023

Info från Styrelsen:

– fakturor har redan skickats till de som anmält e-mail

 • fakturor är på väg med post denna vecka till medlemmarna
 • inbetalning senast sista augusti 2023
 • för de som fått avdrag då de varit med på arbetsdag/arbetsdagar gäller följande;

Man måste betala skatt på ersättning för utfört arbete, ex arbetsdagar. Föreningen är skyldig att dra 30% i skatt när man inte är huvudarbetsgivare.

20 juni 2023

Styrelsen;

Det är nu dags att skicka ut fakturor för betalning senast sista augusti 2023. Du som vill ha din faktura på e-mail, anmäl Dig snarast på info@lillahallsattra.se

 • ang. Ditt namn
 • Ditt fastighetsnummer
 • Din mailadress

OBS! Senast 28 juni 2023 Vi spar både porto och papper om fler registrerar sig på e-mail PS! ca 10 – 15 finns redan registrerade

18 juni 2023

Vägdikning kommer börja den 26 juni, utmed vägarna i Kampkärrsområdet, Apeltorpsvägen, L:a Hållsättravägen (från korsningen med Vedahöjden) mot gården samt insticksvägarna på Vedahöjden som inte dikades förra året.

Dammbindning – är beställd och kommer att ske 4 juli.

Eftersom vägen är den enskilt största utgiftsposten för samfälligheten med en underhållskostnad som är direkt kopplad till slitaget är det av stor vikt att underhållskostnaden blir optimal.
Dessutom kan samtliga medlemmar bidra till att minska slitaget genom att helt enkelt sänka hastigheten

Vi har tre arbetsdagar per år, april – då vi röjer kring vägarna ris, m.m, juni – städar vid badet och i början av oktober röjer utmed vägarna inför vintern

15 april 2023 samling kl. 9 korsningen Vedahöjden/L:a Hållsättravägen – vi röjer utmed vägarna

17 juni 2023 samling kl. 9 vid badet – vi rensar och röjer vid badet

7 oktober 2023 samling kl. 9 korsningen Vedahöjden/L:a Hållsättravägen

7 juni 2023

Sen kväll/ typ innan midnatt kommer en filminspelning att ske på Vedans ängar. En helikopter kommer att cirkulera i anslutning till ängen….kvällen/natten 8 juni 2023.

Vedan har informerat oss i föreningen

4 juni 2023

Vi ser en ökad vattenförbrukning, hur kan du bidra till att använda vårt vatten på bästa sätt. Vi behöver skärpa dessa rekommendationer då vi ser att en del fortfarande använder vårt gemensamma vatten till vattning i trädgården resp tvättar bilar….vi måste alla hjälpas åt

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/vattenbrist

25 maj 2023 – Två inbrott på L:a Hållsättravägen denna vecka

11 maj 2023

Eldningsförbud råder i hela Stockholms län efter kl. 18.00 idag

27 april 2023

Nu finns årsmötes protokollet publicerat under Årsmöte

24 april 2023

Vi öppnar upp ”sommarvattnet” i kommande helg, dvs. 29-30 april 2023. Glöm inte att stänga ev. öppna kranar.

22 april 2023

VAD KAN SAMFÄLLIGHETEN GÖRA OM EN MEDLEM INTE BETALAR?

Vad kan man då göra om en medlem inte betalar sin del i enlighet med debiteringslängden? 

En debiteringslängd är en exekutionstitel, det vill säga ett beslut som kan verkställas med hjälp av Kronofogden. Debiteringslängden har samma verkan som en dom från en domstol och samfälligheten kan med andra ord begära Kronofogdens hjälp med utmätning av medlemmen direkt – med debiteringslängden som underlag – utan att först behöva gå via ansökan om betalningsföreläggande eller stämning i tingsrätt för att få föreningens fordran fastställd. 

Att debiteringslängden är en exekutionstitel innebär också att medlemmarna inte kan göra vilka invändningar som helst mot vad som anges i debiteringslängden.

Har man som medlem invändningar mot ett stämmobeslut bestående i att uttaxeringen inte överensstämmer med lag, stadgar eller föreningsstämmobeslut, är man istället hänvisad att väcka talan om rättelse mot föreningen hos mark- och miljödomstolen inom fyra veckor från den dag då debiteringslängden framlades på föreningsstämman.

20 april

Stort tack till alla som kom på årsmötet

19 april 2023 – ny styrelse vald

17 april 2023

Förtydligande inför årsmötet : rösträtt äger den som äger en fastighet och betalt 1:a delavgiften, dvs. avgiften finns registrerad på föreningens kontoutdrag senast 18 april 2023 . Endast 1 röst/fastighet. Swish kommer inte godkännas 19 april 2023

15 april 2023

Årets majbrasa är INSTÄLLD!/Styrelsen

PÅMINNELSE: årsmöte 19 april 2023

Årets första arbetsdag – 19 fastigheter representerade

8 april 2023

Välkomna på arbetsdag 15 april 2023 kl. 9.00 – samling korsningen Vedahöjden-L:a Hållsättravägen. Medtag gärna egna verktyg. Korv och bröd med dricka efter avslutat arbete. OBS! viktigt att du registrerar dig och meddelar ditt personnummer

18 mars 2023

När får man elda? Eldningsveckor

På våren får du elda under vecka 15 och 16 med föregående lördag och söndag, samt under valborgsmässoafton. På hösten får du elda under vecka 41 och 42 med föregående lördag och söndag. Bestämmelsen gäller likadant i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

12 mars 2023

Fakturorna kommer att skickas ut i slutet av vecka 11, kommer till våra medlemmar under vecka 12. Sista betaldag 14 april 2023. Vill du ha rösträtt på årsstämman, ska avgiften vara betald senast 14 april 2023. Med fakturan kommer ett följebrev med information om man vill ha sin faktura via e-post vid nästa tillfälle. Viktigt att ange Ditt namn, mail adress samt fastighetsbeteckning. Skickas till info@lillahallsattra.se

8 mars 2023

Fakturorna är på gång…vi flyttar fram betalningsdatum, men måste vara betalda innan årsstämman/Styrelsen

4 mars 2023

Nya vattenprover för kvartal 1 2023 finns under Vattenprover

1 mars 2023

16 februari 2023 Vedasjöns utlopp (8mars 2023)

Senare i vår kommer styrelsen och medlemmar i vägföreningen vid Vedasjöns utlopp att träffas, för att gemensamt se över vad som kan förbättras

20 januari 2023 – finn ett fel?

18 januari 2023

Styrelsen för Lilla Hållsättra samfällighetsförening har varit i kontakt med Länsstyrelsen och Trafikverket. Utloppet via Blomhill är eftersatt enl. besök på platsen. Fastighetsägarna som äger marken vid utloppet , är kontaktade skriftligen. De uppmanas att snarast möjligt åtgärda utloppet. Om det inte åtgärdas ska vi återkoppla till Länsstyrelsen /Styrelsen

5 januari 2023

OBS! Vi saknar betalningar från ca 10% av våra medlemmar för 2022.

Följande gäller:

VAD KAN SAMFÄLLIGHETEN GÖRA OM EN MEDLEM INTE BETALAR?

Vad kan man då göra om en medlem inte betalar sin del i enlighet med debiteringslängden?

En debiteringslängd är en exekutionstitel, det vill säga ett beslut som kan verkställas med hjälp av Kronofogden. Debiteringslängden har samma verkan som en dom från en domstol och samfälligheten kan med andra ord begära Kronofogdens hjälp med utmätning av medlemmen direkt – med debiteringslängden som underlag – utan att först behöva gå via ansökan om betalningsföreläggande eller stämning i tingsrätt för att få föreningens fordran fastställd.

Att debiteringslängden är en exekutionstitel innebär också att medlemmarna inte kan göra vilka invändningar som helst mot vad som anges i debiteringslängden.

Har man som medlem invändningar mot ett stämmobeslut bestående i att uttaxeringen inte överensstämmer med lag, stadgar eller föreningsstämmobeslut, är man istället hänvisad att väcka talan om rättelse mot föreningen hos mark- och miljödomstolen inom fyra veckor från den dag då debiteringslängden framlades på föreningsstämman.

NYTT! NYTT 2 jan 2023 kl. 14.47

Läckan, kopplingen lagad. Vatten åter igång på Vedahöjden

OBS! OBS OBS! 2 JANUARI 2023

Vattnet på Vedahöjden stängs av från kl. 11 och framåt, upptäckt vattenläcka, rapporterad av medlem åtgärdas

2022-12-31

2022-12-29

Information angående fyrverkerier i Haninge.

Det verkar råda stor okunskap inom ämnet Fyrverkerier och Haninge.

Här kommer några av termerna som kan vara bra att hålla koll på.

Smällare: en produkt som har i huvudsyfte att smälla, göra knall. Dessa har varit förbjudna i sverige sedan många år och finns inte att köpa i Sverige lagligt. Sedan 2002 för att vara exakt.

Raketer: Med dessa syftar man på de gamla fyrverkeripjäserna som hade en styrpinne på sig. Då dessa var orsaken till de flesta olyckor så valde fyrverkeribranschen själva att pusha för att förbjuda dessa till import för några år sen (2019).

”Bombrör”, ”Bombtårtor” mm: Dessa är fortfarande lagliga för allmänheten upp till en viss storlek. När jag gick utbildning sist så var det 50mm och samlad krutvikt på max 1kg i pjäserna för icke licenspliktiga pjäser.

När det kommer till förbud, så är det så att kommuner kan ha satt in i sina ordningsföreskrifter om ett förbud. Brott mot ordningslagen är att likställa med parkeringsböter. Sista jag hörde någon få just böter mot detta så var det 800kr i böter. Samma som avgiften för att söka tillstånd. Vilket kan tyckas är konstigt. Generellt medger man tillstånd vid ansökan om inga uppenbara risker finns.

Detta gäller om du överträder ordningsföreskrifter.

”Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

§ 23

Den som med avsikt eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5–9 §§, 10 § första stycket, 12 § första stycket, 13 §, 14§ och 17–22 § kan dömas till penningböter enligt 3 kapitlet 22 § andra stycket ordningslagen.”, Från länken nedan på Haninge Kommuns hemsida.

I just haninge så har man valt att ha förbud mot fyrverkerier inom detaljplanerat område, hela året förutom nyår och valborg mellan kl 18-01.

Observera att detta enbart gäller detaljplanerat område (Se karta i länken nedan). Utanför detaljplanerat område är det fritt fram året runt att skjuta fyrverkerier, enligt ordningsföreskrifterna i Haninge.

Men värt att tänka på är att du kan bryta mot andra lagar och regler när du skjuter fyrverkerier. Finns en hel del som kan åberopas.

Bra länkar:

Ordningsföreskrifter Haninge Kommun.

https://www.haninge.se/…/allmanna-lokala…/

Här finner du karta ”5A-R” som haninge kommun länkar till angående ämnet där detaljplanerade områden visas.

https://intranet.haninge.se/…/kartbilaga-5-a-r-rev…

Polisens information om ansökan och även vad som gäller.

https://polisen.se/tjanster…/tillstand-ansok/fyrverkerier/

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

HANINGE.SE

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

önskar styrelsen

2022-12-17 Läckan lagad

2022-12-17 Läckage på huvudledning, grävare på väg kl. 12.30

2022-12-17 FELSÖKNiNG vatten pågår, vatten finns att hämta i pumpen på Kampkärr, markerat med röd ring på kartan, medtag dunk kl. 11.18 vet man ej vart felet är…..

26 nov 2022 Nytt beslut!

Påminnelser till fastighetsägare som ännu inte betalt årets avgift har skickats ut, betalning omgående och har betalning inte inkommit inom 9 dagar skickas ärendet vidare till Kronofogden.

Nya fakturor dvs. de som inte får påminnelser har 20 dagar på sig att betala/Styrelsen

Om medlem inte betalar  

Om uttaxering sker på rätt sätt och en medlem inte betalar kan styrelsen vända sig till kronofogdemyndigheten för utmätning i medlemmens fastighet. Uttaxeringen med en korrekt debiteringslängd har då samma status som en lagakraftvunnen dom och föreningens fordran har högre prioritet än fordringar med pantbrev som säkerhet.

Många uteblivna betalningar nu…… går vidare till kronofogden!

12 nov 2022 inspektionsrapport Södertörns miljö&hälsoskyddsförbund

9 nov 2022 felanmälan sker på felanmalan@lillahallsattra.se ENDAST DÄR!

8 nov 2022 länk till protokoll extra stämma 27 oktober sid 1 och sid 2

8 nov 2022 – länk till Facebook, styrelsens officiella sida

1 nov 2022 – ledningsröjning med start v. 46, utmed ledningsgator från Pipartorpet – Vattenfall

OBS!!! 1 nov 2022

Nu inget vatten på Vedahöjden, felsökning pågår…., en stamledning vid Hållsättra gård avgrävd. Åter vatten på Vedahöjden nu… Tyvärr har vi nu upptäckt att en del fastigheter närmast gården fortfarande saknar vatten, åtgärdas under onsdagen

Besöksstatistik på hemsidan från 15 oktober – idag…

22-10-25 – rösträtt på extrastämman ; de medlemmar som betalt HELA årsavgiften har rätt att rösta på stämman, ej fullbetalande medlemmar har rätt att närvara men har INGEN rösträtt

22-10-25 – extern revision

22-10-24

Förslag ny styrelse

22-10-15

Då den förra Facebook-sidan inte var publicerad för alla medlemmar, samt att adm. inte lämnar över eller avslutar sidan, gäller följande sida som föreningens officiella sida med aktuell information från styrelsen

https://www.facebook.com/groups/5077890348977490

22-10-13

Fullmakt – kan du inte närvara på föreningsstämman, men vill rösta kan du lämna fullmakt. Du kan skriva ut den här. Alla kommer också att få den i sin brevlåda i området

22-10-07

22-10-07 När får man elda? Eldningsveckor

På våren får du elda under vecka 15 och 16 med föregående lördag och söndag, samt under valborgsmässoafton. På hösten får du elda under vecka 41 och 42 med föregående lördag och söndag. Bestämmelsen gäller likadant i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

22-10-03

Sommarvattnet stängs av i månadsskiftet oktober/november lite beroende på väder och temperatur

22-09-29

Per på Sofielund hälsar, att vill man hämta ris och ved på markerna där man fällt skog är det okej och gratis

22-09-29

OBS! OBS! Ny kallelse och nytt datum här

22-09-22

Kallelse till extra stämma se här

22-09-18

VATTEN; Det senaste dygnet fredag 11.00- lördag 11.00 har det enligt mätarna gått åt

Digitala mätaren 12,8 m3  Mekaniska mätaren 13,5 m3

JC

2022-09-13

Medlemmar – många undrar vad som händer i föreningen nu, vi kommer återkomma med information när vi vet hur vi fortsättningsvis ska agera

2022-09-09

Vi tackar ordförande, kassör och väg/vattenansvarig, och ytterligare två suppleanter för den tid de utfört sina uppdrag i föreningen.

2022-09-05

På vår parkering för badgäster växer Parkslide, det är en invasiv växt som ska bekämpas. Det är anmält och kommer att hanteras av experter.

2022-08-29

Arbetsdag 8 oktober 2022INSTÄLLD!!!!!!

kl. 9 badplatsparkeringen i korsningen Vedahöjden/L:a Hållsättravägen

2022-08-19

Hejsan alla medlemmar, vi hoppas Sommaren varit till belåtenhet.Innan slutet av månaden börjar vi med att hyvla vägen. Detta för att blanda om materialet i vägbanan och för att forma vägen korrekt så vi får en bra grund för vidare vård av vägen samt en korrekt avrinning och därigenom även få mindre is på vägen till vintern.Efter denna lilla övning med väghyvlingen som utförs på entreprenad kommer vi tillföra mer material på vägbanorna enligt tidigare beslut på Årsmötet. Slitlagret på många delar av vårt vägnät är väldigt eftersatt. Vi kommer att prioritera och endast ta vissa sträckor i år, för att ta resterande kommande år. I samband med att vi lägger grus på vägarna så kommer man tillföra saltbindningsmedel för att behålla gruset på vägen. Efter att vi tillfört nytt grus på utvalda vägdelar kommer vi dammbinda vägnätet med dustex.När exakt i tiden alla delar genomförs kan vi inte informera om i dagsläget men beställningarna och arbetet ligger nu framför oss i tät följd.

Vi vill även påminna om att man givetvis som medlem är välkomna med förslag till förbättring då vi i styrelsen hela tiden arbetar aktivt med att tillföra så mycket nytta som möjligt inom ramen för vår gemensamma ekonomi i samfälligheten. info@lillahallsattra.se är adressen för förslag och motioner samt eventuella andra göromål.

Med vänlig hälsning delar av Styrelsen Lilla Hållsättra Samfällighet

2022-08-12

Tvätta bilen hemma

Det finns ingen lag som förbjuder dig att tvätta bilen hemma på gården. Däremot är det olagligt att släppa ut orenat avloppsvatten i naturen, vilket gör det svårt för dig att tvätta bilen hemma utan att bryta mot lagen. Utsläpp av avloppsvatten regleras i det som kallas Miljöbalken och det är kommunernas uppgift att se till att lagen efterlevs.

Vad som faktiskt gäller kan variera mellan kommuner, men i vissa kommuner kan du få böter om du tvättar bilen hemma på gården eller gatan. Oavsett vad som gäller i din kommun tycker vi att du ska tvätta bilen i en biltvätt eller i en gör-det-själv-hall med hänsyn till miljön. Vi vill undvika att föroreningar hamnar i marken och vattnet.

Trots det sker cirka 15 miljoner biltvättar på gatan varje år. Resultatet blir att cirka 1 000 ton olja och 50 ton tungmetaller hamnar i hav, sjöar och vattendrag. Ämnen som är skadliga för såväl människa som miljö och dessutom svåra för naturen att bryta ner. Om du måste tvätta bilen hemma är en gräsplätt ett bättre alternativ än gatan.

2022-07-02

Onsdag 6 juli kl 09:00 påbörjas reparation av vattenledningen, vattnet kan därför vara avstängt till och från under dagen”. Gäller fortfarande inte området Kampkärr!

2022-06-29

Vatten avstängt 2 juli kl. 10 -18 OBS! Gäller ej området Kampkärr /Vattenansvarig

2022-06-26

Begränsad framkomlighet på Lilla Hållsättravägen 28 – och upp för backen Med början 20 juni kommer Vattenfall att gräva i diket på ena sidan vägen och lägga ned den luftburna elledningen

Idag 11 juni har vi städat, klippt gräset och fixat livbojen vid vårt bad

INFORMATION KRING VATTENSITUATIONEN – klicka på länkenBegränsad framkomlighet på delar av Apeltorpsvägen fr.om. 13 maj,
dikning samt nya massor kommer at läggas påKopplad eller okopplad hund? Här är det som gäller! – Viivilla SE

Nya vattenprover kvartal 1 – 2022 finns under fliken ”Vattenprover”
Att tänka på vid eldning av trädgårdsavfall
Enligt Stor-Stockholms brandförsvar är det endast tillåtet att elda mindre mängder trädgårdsavfall. Sopor, möbler och plast är förbjudet att elda. Läs gärna igenom deras guide för en säker eld i h innan du börjar https://www.storstockholm.brand.se/pa-fritiden/eldning-av-avfall-pa-egen-tomt/


Felanmälan till föreningen – görs till info@lillahallsattra.se eller via telefon (inte via sociala medier)


Nya vattenprover – kvartal 4 – se vatten

Rejäla väggkäppar genom kärret…

.

Rutiner för obetalda avgifter till L:a Hållsättra Samfällighetsförening

Vi beslutade att följande ordning gäller;

1. Faktura med påminnelse skickas ut 1 vecka efter förfallodagen.

2. 31 dagar efter att   påminnelsen skickats ut, går ärendet till Inkassogram

Nyhetsbrev Grannsamverkan klicka på det understrukna

Nu är informationstavlan på plats

Stölder – många stölder på Södertörn nu, mest på natten

Nyhetsbrev våren 2021 – klicka på länken

Timmarbilar

NYHET, NYHET! Nu kan du maila till styrelsen, gå till sidan med Styrelsen. Klicka på respektive styrelserepresentant med understrykning, du kommer till en länk som är mail till styrelsen info@lillahallsattra.se Vi svarar så fort vi kan…../Styrelsen

Medlemssida – inom kort lanseras en medlemssida med inloggning, ni får lösenord via fakturan

Nyhetsbrev november 2020, inom kort får samtliga fastighetsägare ett nyhetsbrev från styrelsen med post

Avverkningar i närområdet – bifogar en karta över avverkningarna

Har du godkänt avlopp?

https://avloppsguiden.se/wp-content/uploads/2018/06/avloppsguidenchecklistaavloppv2.pdf

När får man elda? Eldningsveckor

På våren får du elda under vecka 15 och 16 med föregående lördag och söndag, samt under valborgsmässoafton. På hösten får du elda under vecka 41 och 42 med föregående lördag och söndag. Bestämmelsen gäller likadant i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Hundägare – många hundar i vårt område, men snälla om den skiter utanför en tomt, ta med dig skiten eller se till att det hamnar i diket.

https://www.smohf.se/amnesomraden/avfall-atervinning/eldning/

Förbudet att elda avfall gäller både företag och privatpersoner. Orsaken till förbudet är att undvika spridning av skadliga ämnen och störningar på omgivningen. Förbränning i öppen eld och i vanliga kaminer och pannor är ofullständig, vilket ger utsläpp av skadliga föroreningar till luften och röklukt. Därför är det förbjudet elda avfall i dessa.

Eldning av avfall ska bara ske i en anläggning som har tillstånd att elda avfall, dvs avfallsförbränningsanläggningar med modern rökgasrening där energin från avfallet omvandlas till el eller fjärrvärme.

Otillåten eldning

Det är ett miljöbrott att elda avfall utan tillstånd. Vid fällande dom kan du få böter eller fängelse i högst två år.

//–>