Nyheter

ÅRSMÖTE 19 april 2022
Hej 

Styrelsen vill påminna alla om att årsstämman närmar sig och motioner måste vara inlämnade senast 28 februari.
Har du ett intresse/fråga om någon form av förändring i föreningen så detta din möjlighet att få din idé hörd och fram röstad

Tips för att skriva en motion:
Tänk på att skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Motionen ska formuleras så att en medlem ska kunna rösta genom ombud även om hen inte kan delta vid stämman. Motionen behöver därför vara så detaljerad som möjligt och inte lämna utrymme för tolkning. 

1. Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om.

2. Vad vill du att föreningen ska göra? Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas.

Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen hemma och beslutar vad dom kanske tänker rösta.

3. Varför vill du att föreningen ska göra detta? Motivera varför du tycker som du gör.

4. Avsluta motion med att skriva ort, datum, underteckna med ditt namn och kontaktuppgifter om någon skulle ha frågor.

5. Skicka sedan till styrelsen via info@lillahallsattra.se eller lägg i brevlådan för Vedahöjden 102.

Vad händer sen?

Styrelsens uppgift är sedan att granska motionen och kontrollera att inga lagar, krav, stadgar och funktioner bryts. Om inga hinder finns med motionen kommer den att tas upp för diskussion och röstning på årsstämman.

Om motionen går igenom är det sedan styrelsens uppgift genom året att budgetera samt verkställa beslutet.


”Styrelsen påminner om att inte parkera på eller längs vägarna så att snöröjningsfordon kommer åt överallt!! Parkering ska ske på egen tomt.”

Att tänka på vid eldning av trädgårdsavfall
Enligt Stor-Stockholms brandförsvar är det endast tillåtet att elda mindre mängder trädgårdsavfall. Sopor, möbler och plast är förbjudet att elda. Läs gärna igenom deras guide för en säker eld i h innan du börjar https://www.storstockholm.brand.se/pa-fritiden/eldning-av-avfall-pa-egen-tomt/


Felanmälan till föreningen – görs till info@lillahallsattra.se eller via telefon (inte via sociala medier)

Snökäppar – vi tar det igen. Snökäppar är vertikala vägledningsanordningar som främjar vägsäkerhet och underlättar vinterunderhåll av vägar, alltså för väghållare.

Nya vattenprover – kvartal 4 – se vatten

Rejäla väggkäppar genom kärret…

.

Blomlådorna för att sänka hastigheten på våra vägar

Det är någon som roat sig med att flytta ut blomlådorna på Vedahöjden i diket, alternativt välta dem upp o ner i diket de senaste veckorna. Idag så hade de vält en upp o ner o slängt bort/snott de andra två lådorna/Styrelsen

Arbetsdagen – kul att så många deltog

2021-10-09 Idag har vi haft arbetsdag utmed vägarna. Vi va ett 10-tal tappra som röjde lite sly och sågade undervegetationen. Arbetsdagen avslutades med lite gemenskap kring lite korv och dricka. Styrelsen tackar för all hjälp! Nästa arbetsdag blir i april, mer info kommer då.

Rutiner för obetalda avgifter till L:a Hållsättra Samfällighetsförening

Vi beslutade att följande ordning gäller;

1. Faktura med påminnelse skickas ut 1 vecka efter förfallodagen.

2. 31 dagar efter att   påminnelsen skickats ut, går ärendet till Inkassogram

Nyhetsbrev Grannsamverkan klicka på det understrukna

Nu är informationstavlan på plats

Stölder – många stölder på Södertörn nu, mest på natten

Nyhetsbrev våren 2021 – klicka på länken

Timmarbilar

NYHET, NYHET! Nu kan du maila till styrelsen, gå till sidan med Styrelsen. Klicka på respektive styrelserepresentant med understrykning, du kommer till en länk som är mail till styrelsen info@lillahallsattra.se Vi svarar så fort vi kan…../Styrelsen

Medlemssida – inom kort lanseras en medlemssida med inloggning, ni får lösenord via fakturan

Nyhetsbrev november 2020, inom kort får samtliga fastighetsägare ett nyhetsbrev från styrelsen med post

Avverkningar i närområdet – bifogar en karta över avverkningarna

Har du godkänt avlopp?

https://avloppsguiden.se/wp-content/uploads/2018/06/avloppsguidenchecklistaavloppv2.pdf

När får man elda? Eldningsveckor

På våren får du elda under vecka 15 och 16 med föregående lördag och söndag, samt under valborgsmässoafton. På hösten får du elda under vecka 41 och 42 med föregående lördag och söndag. Bestämmelsen gäller likadant i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Hundägare – många hundar i vårt område, men snälla om den skiter utanför en tomt, ta med dig skiten eller se till att det hamnar i diket.

https://www.smohf.se/amnesomraden/avfall-atervinning/eldning/

Förbudet att elda avfall gäller både företag och privatpersoner. Orsaken till förbudet är att undvika spridning av skadliga ämnen och störningar på omgivningen. Förbränning i öppen eld och i vanliga kaminer och pannor är ofullständig, vilket ger utsläpp av skadliga föroreningar till luften och röklukt. Därför är det förbjudet elda avfall i dessa.

Eldning av avfall ska bara ske i en anläggning som har tillstånd att elda avfall, dvs avfallsförbränningsanläggningar med modern rökgasrening där energin från avfallet omvandlas till el eller fjärrvärme.

Otillåten eldning

Det är ett miljöbrott att elda avfall utan tillstånd. Vid fällande dom kan du få böter eller fängelse i högst två år.

//–>