Nyheter

2022-06-29

Vatten avstängt 2 juli kl. 10 -18 /Vattenansvarig

2022-06-26

Begränsad framkomlighet på Lilla Hållsättravägen 28 – och upp för backen Med början 20 juni kommer Vattenfall att gräva i diket på ena sidan vägen och lägga ned den luftburna elledningen

Idag 11 juni har vi städat, klippt gräset och fixat livbojen vid vårt bad

INFORMATION KRING VATTENSITUATIONEN – klicka på länkenBegränsad framkomlighet på delar av Apeltorpsvägen fr.om. 13 maj,
dikning samt nya massor kommer at läggas påKopplad eller okopplad hund? Här är det som gäller! – Viivilla SE

Nya vattenprover kvartal 1 – 2022 finns under fliken ”Vattenprover”
Att tänka på vid eldning av trädgårdsavfall
Enligt Stor-Stockholms brandförsvar är det endast tillåtet att elda mindre mängder trädgårdsavfall. Sopor, möbler och plast är förbjudet att elda. Läs gärna igenom deras guide för en säker eld i h innan du börjar https://www.storstockholm.brand.se/pa-fritiden/eldning-av-avfall-pa-egen-tomt/


Felanmälan till föreningen – görs till info@lillahallsattra.se eller via telefon (inte via sociala medier)


Nya vattenprover – kvartal 4 – se vatten

Rejäla väggkäppar genom kärret…

.

Rutiner för obetalda avgifter till L:a Hållsättra Samfällighetsförening

Vi beslutade att följande ordning gäller;

1. Faktura med påminnelse skickas ut 1 vecka efter förfallodagen.

2. 31 dagar efter att   påminnelsen skickats ut, går ärendet till Inkassogram

Nyhetsbrev Grannsamverkan klicka på det understrukna

Nu är informationstavlan på plats

Stölder – många stölder på Södertörn nu, mest på natten

Nyhetsbrev våren 2021 – klicka på länken

Timmarbilar

NYHET, NYHET! Nu kan du maila till styrelsen, gå till sidan med Styrelsen. Klicka på respektive styrelserepresentant med understrykning, du kommer till en länk som är mail till styrelsen info@lillahallsattra.se Vi svarar så fort vi kan…../Styrelsen

Medlemssida – inom kort lanseras en medlemssida med inloggning, ni får lösenord via fakturan

Nyhetsbrev november 2020, inom kort får samtliga fastighetsägare ett nyhetsbrev från styrelsen med post

Avverkningar i närområdet – bifogar en karta över avverkningarna

Har du godkänt avlopp?

https://avloppsguiden.se/wp-content/uploads/2018/06/avloppsguidenchecklistaavloppv2.pdf

När får man elda? Eldningsveckor

På våren får du elda under vecka 15 och 16 med föregående lördag och söndag, samt under valborgsmässoafton. På hösten får du elda under vecka 41 och 42 med föregående lördag och söndag. Bestämmelsen gäller likadant i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Hundägare – många hundar i vårt område, men snälla om den skiter utanför en tomt, ta med dig skiten eller se till att det hamnar i diket.

https://www.smohf.se/amnesomraden/avfall-atervinning/eldning/

Förbudet att elda avfall gäller både företag och privatpersoner. Orsaken till förbudet är att undvika spridning av skadliga ämnen och störningar på omgivningen. Förbränning i öppen eld och i vanliga kaminer och pannor är ofullständig, vilket ger utsläpp av skadliga föroreningar till luften och röklukt. Därför är det förbjudet elda avfall i dessa.

Eldning av avfall ska bara ske i en anläggning som har tillstånd att elda avfall, dvs avfallsförbränningsanläggningar med modern rökgasrening där energin från avfallet omvandlas till el eller fjärrvärme.

Otillåten eldning

Det är ett miljöbrott att elda avfall utan tillstånd. Vid fällande dom kan du få böter eller fängelse i högst två år.

//–>