Nyheter

Arbetsdagen – kul att så många deltog

2021-10-09 Idag har vi haft arbetsdag utmed vägarna. Vi va ett 10-tal tappra som röjde lite sly och sågade undervegetationen. Arbetsdagen avslutades med lite gemenskap kring lite korv och dricka. Styrelsen tackar för all hjälp! Nästa arbetsdag blir i april, mer info kommer då.

Rutiner för obetalda avgifter till L:a Hållsättra Samfällighetsförening

Vi beslutade att följande ordning gäller;

1. Faktura med påminnelse skickas ut 1 vecka efter förfallodagen.

2. 31 dagar efter att   påminnelsen skickats ut, går ärendet till Inkassogram

Felanmälan till föreningen – görs till info@lillahallsattra.se eller via telefon (inte via sociala medier)

Eldningsveckor

https://www.smohf.se/amnesomraden/invanare/inomhusmiljo/eldningsveckor/?fbclid=IwAR35OvzVF-o-38wS-eSCRTld9Lhf7oLZGMbCv5OdauiJrDtRMRGg9Q95n0M

Nya vattenprover för kvartal nr 3 finns nu under sidan Vattenprover (1 sept 2021)

Nyhetsbrev Grannsamverkan klicka på det understrukna

Nu är informationstavlan på plats

Stölder – många stölder på Södertörn nu, mest på natten

Nyhetsbrev våren 2021 – klicka på länken

Extra uppsikt över hunden 1 mars till 20 augusti

Ta gärna med dig hunden i naturen. Men för att skydda vilda däggdjur och fåglar är kraven på hundägarna stora. Klicka på rubriken – länk till Naturvårdsverket regler

Som alla har sett har de avverkat en hel del skog, i kanten av vårt område. Redan nu kommer stora timmerbilar för att hämta timmer. Det innebär ett visst slitage på våra vägar, men kan också innebära att man inte alltid kommer fram då de står och lastar. Våra vägar kommer att återställas efteråt, inte under tiden. Om vi alla hjälps åt kommer vi fixa detta med god vilja. OBS! Vissa delar av vägarna tillåter max 15 km/h…./Styrelsen

Timmarbilar

NYHET, NYHET! Nu kan du maila till styrelsen, gå till sidan med Styrelsen. Klicka på respektive styrelserepresentant med understrykning, du kommer till en länk som är mail till styrelsen info@lillahallsattra.se Vi svarar så fort vi kan…../Styrelsen

Medlemssida – inom kort lanseras en medlemssida med inloggning, ni får lösenord via fakturan

Påminnelse om vad som gäller kring ELDNING som fastighetsägarehttps://www.smohf.se/faq-typ/eldning/

Nyhetsbrev november 2020, inom kort får samtliga fastighetsägare ett nyhetsbrev från styrelsen med post

Avverkningar i närområdet – bifogar en karta över avverkningarna

Har du godkänt avlopp?

https://avloppsguiden.se/wp-content/uploads/2018/06/avloppsguidenchecklistaavloppv2.pdf

När får man elda? Eldningsveckor

På våren får du elda under vecka 15 och 16 med föregående lördag och söndag, samt under valborgsmässoafton. På hösten får du elda under vecka 41 och 42 med föregående lördag och söndag. Bestämmelsen gäller likadant i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Hundägare – många hundar i vårt område, men snälla om den skiter utanför en tomt, ta med dig skiten eller se till att det hamnar i diket.

https://www.smohf.se/amnesomraden/avfall-atervinning/eldning/

Förbudet att elda avfall gäller både företag och privatpersoner. Orsaken till förbudet är att undvika spridning av skadliga ämnen och störningar på omgivningen. Förbränning i öppen eld och i vanliga kaminer och pannor är ofullständig, vilket ger utsläpp av skadliga föroreningar till luften och röklukt. Därför är det förbjudet elda avfall i dessa.

Eldning av avfall ska bara ske i en anläggning som har tillstånd att elda avfall, dvs avfallsförbränningsanläggningar med modern rökgasrening där energin från avfallet omvandlas till el eller fjärrvärme.

Otillåten eldning

Det är ett miljöbrott att elda avfall utan tillstånd. Vid fällande dom kan du få böter eller fängelse i högst två år.

//–>